Kvantum-Tudat Mező Átalakítás®

Dr. Templom József

A módszerről

 • A Kvantum-Tudat Mező Átalakítás® annak a kvantumfizikai felismerésnek a gyakorlati alkalmazására épül, hogy a Tudat hatással van a fizikai valóságra, amelyet a rezgés (energia) állapotával lehet leírni. Az energia (rezgés) a formát kapott létezés hordozója. A non-lokális tudatnak a megnyilvánulása a Kvantum-Tudat Mező, ami az elsődleges létező valóság. Ezért, mint ismeret (információ) mindenütt jelen van. Mi, mint tudattal rendelkező lények, ennek a valóságnak közvetlen részei vagyunk. A Kvantum-Tudat Mező a kvantumvákuumon, avagy a “nullponti mezőn” keresztül van hatással a fizikai valóságra.

  A „látható” világegyetemben minden Rezgés (energia) és Ismeret (információ).

 • A Mátrix az a megtapasztalható valósághelyszín, amelyben a fizikai valóság és benne az életünk megnyilvánul és lejátszódik. A 11 tér-idő dimenzió színtere. Itt valósulnak meg a természet alapvető kölcsönhatásai. A mátrixban zajlik a jelekkel történő információáramlás és a megfigyelő által itt kapnak megvalósult formát az elemi részecskék (az anyag) valószínűségi hullámai. Ez a pulzáló, interaktív és folyamatosan megnyilvánuló, kölcsönhatással rendelkező energiamező a központi motorja megtestesülésünknek.

A KTMÁ® lényege

 • a mentálisan fókuszált figyelem és a tisztán megfogalmazott szándék. Jellemző a módszerre, hogy egyidejű kapcsolatot létesítünk a test 2 pontjával illetve a test energiamezejében, miközben tisztán megfogalmazott szándékkal a kvantum-tudat mezőben átalakulást indítunk el, ami a mátrixban előidézett változás révén hatással van az emberre, mind a három szinten (szellemi, lelki és fizikai szinten). Ezúton a 2-pont módszerrel gyorsan és egyszerűen átalakítást kezdeményezhetünk és vihetünk végbe mind a fizikai-, az érzelmi állapotunkra, mind az életünk általános kérdéseire.

  Érdemes megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=LbubPpizIwg

Mi történik, ha alkalmazzuk az Átalakítást?

 • A személyes Mátrixunkban megtaláljuk az információt a fizikai testünkről, az érzelmeinkről és vágyainkról, a hiedelmeinkről, a múltunkról, a lelkünk rezgéseiről, de benne találjuk a gondolatainkat is. A tudatos választásunkon keresztül mindent másként látunk, a korábbi valóság összeomlik a kvantum szintjén, és az új lehetőségek megtestesülése bekövetkezik.

 • Az Átalakítás során a Kvantum-Tudat Mezőn keresztül megváltozik a személyes Mátrixunk tartalma, és egyre többet és többet értünk meg önmagunkból. S miközben együttműködünk a saját lelkünkkel, így rendkívüli eredményeknek lehetünk tanúi. Javulhatnak a kapcsolataink. Könnyebben hozunk meg döntéseket, és könnyebben érhetjük el általa a kitűzött céljainkat úgy, hogy egyre több megelégedettséget érünk el, mind céljaink elérésében, és természetesen a fizikai állapotunk és egészségünk helyreállításában is.

Mit alakíthatunk át?

 • Átalakíthatjuk azokat a meggyőződéseket és tudati-tudatalatti mintákat, melyek akadályoznak abban, hogy tudatunk olyanná formálja a valóságot, amilyennek szeretnénk. Érthetőbben: stresszeket, negatív érzelmi mintákat, hiedelmeket, terheket, gondjainkat.

  Néhány példa életünk átalakítandó témáiból:

  • Családi mítoszok
  • Születéssel kapcsolatos érzetek, félelmek
  • Szülői agresszió
  • Túlzott szülői elvárások
  • Szülői elnyomás
  • Gyermekkori szexuális élmények, zaklatás
  • Családi gyermekkori lelki sérülések: elhagyatottság, közöny, szeretethiány stb.
  • Iskoláskori feszültségek, agresszió
  • Igazságtalanság
  • Serdülő korban elszenvedett lelki sérülések
  • Párkapcsolati gondok
  • Válás
  • Társ elvesztése
  • Tragédiák
  • Balesetek
  • Betegségek
  • Munkahelyi gondok, feszültségek
  • Szenvedélybetegségek
  • Félelmek
  • Fóbiák
  • Szorongások
  • Önértékelési gondok
  • Halálfélelem
  • Társadalomtól elszenvedett sérelmek
  • Anyagi biztonság hiánya
 • Fizikai, lelki és szellemi szinten is együtt kell működni önmagunkkal, és bekövetkezhetnek a döbbenetes átalakulások! Amennyiben minden szinten megvalósul, rendkívüli eredményeket érhetünk el. Javíthatja a kapcsolatainkat, könnyebben elérhetjük a kitűzött céljainkat úgy, hogy egyre több megelégedettséget érünk el életcéljaink elérésében és a fizikai állapotunk és egészségünk helyreállításában is.

  Amennyiben úgy érzed, vannak akadályok az életedben, és változtatni szeretnél, bejelentkezhetsz egyéni foglakozásra.